Léčivé prameny

Léčivé prameny v Mariánských Lázních

Mariánské Lázně leží v oblasti mimořádně bohaté na přírodní léčivé zdroje. Na malém území vyvěrá přibližně 100 pramenů s obsahem oxidu uhličitého a minerálních solí. Léčivé prameny v Mariánských Lázních jsou většinou studené železité kyselky, odlišného chemického složení a léčebných účinků. Výrazná rozdílnost pramenů, umožňuje ovlivnit již samotnou pitnou léčbou řadu nemocí různých orgánů, což v jiných lázních obvykle není možné.

Již v 16. století podávají mniši z kláštera v Teplé první písemnou zprávu o zdejších pramenech. Až do 18. století byly prameny nepřístupné, obklopené bažinami a hustými lesy. O vznik lázeňského místa se zasloužil až opat premonstrátského kláštera v Teplé Karel Kašpar Reitenberger. Reitenberger pověřil klášterního lékaře MUDr. Jana Josefa Nehra průzkumem mariánskolázeňských pramenů a ten se zasadil o jejich využívání pro léčebné účely.

Roku 1818 byly Mariánské Lázně vyhlášeny veřejným lázeňským místem. Jelikož již tehde se zde nacházely léčivé prameny, staly se Mariáské Lázně záhy velice oblíbenými a vyhledávanými lázněmi.

Množství vody ordinované pro pitnou kúru dosahuje zpravidla 1,5 až 2 litrů denně. Propočet pitné kúry se liší, rozlišují se např. malé dávky (5 ml / kg / den), střední (10 ml / kg / den) a velké (15 ml / kg / den). Celková dávka má být rozdělena do 2 až 6 dávek před, mezi jídlem a po jídle. Konkrétní pitnou kúru má určit odborný lékař.
Minerální prameny se také využívají k inhalacím a minerálním koupelím.

Křížový pramen

Křížový pramen dostal pojmenování podle dřevěného kříže, který stával blízko pramene.

Tento pramen je jedním z nejstarších a nejdéle využívaných pramenů, který se pro svůj terapeutický účinek užívá především u onemocnění zažívacího ústrojí (nemoci žaludku, střev, žlučníku, jater a pankreatu), u nemocí výměny látkové (obezita, dna, diabetes mellitus) a u alergických onemocnění, která jsou podmíněna poruchami zažívání.

Tento pramen je sírano-hydrouhličitano-sodná železnatá kyselka se zvýšeným obsahem kyseliny metakřemičité. Dříve se označovala jako Glauberská nebo salinická. Přítomnost síranů ve vodě vyvolává projímavý účinek, a to zejména po požití více než ¾ litru za den.

Ferdinandův pramen

Ferdinandův pramen se nachází v centru Úšovic a patří do stejné kategorie jako Křížový pramen, i když je o něco více mineralizován.

Je tedy vhodný zejména pro léčbu nemocí zažívacího ústrojí a metabolismu. Tento pramen celkově tvoří sedm vývěrů, pro pitnou léčbu se však využívá pramen Ferdinand I. Další vývěry jsou využívány k minerálním koupelím. Pramen Ferdinand IV. se dříve využíval pro stáčení stolní vody pod názvem Excelsior.

Rudolfův pramen

Rudolfův pramen leží 350 m jihovýchodně od kolonády Ferdinandova pramene a své jméno dostal podle korunního prince a následníka trůnu Františka Josefa I. – Rudolfa.

Jde o přírodní kyselku, která má diuretické účinky. Proto se užívá u chorob ledvin a močových cest. Pramen se vyznačuje vysokým obsahem vápníku (poměr vápníku a hořčíku je 5:4), a proto je pitná kúra vhodná pro doplňkovou léčbu osteoporózy. Rudolfův pramen má také protizánětlivé účinky a užívá se při zánětech močových cest.

Lesní pramen

Lesní pramen vyvěrá v severní části města a svým složením se značně liší od dalších pramenů.

Svým složením mírně alkalizuje obsah žaludku, a je proto vhodný pro léčbu různých nemocí trávicího ústrojí. Rovněž se využívá k inhalacím při onemocnění horních cest dýchacích. Je také vhodný k léčbě některých urologických chorob, např. močových kamenů z kyseliny močové, kterou silně alkalizuje.

Karolinin pramen

Karolinin pramen se původně nazýval Nový a dříve se voda pila přímo u vývěru. Po rekonstrukcích potrubí byl tento pramen vyveden až na kolonádu Rudolfova pramene.

Tento pramen na rozdíl od dalších pramenů má vyšší obsah hořčíku (poměr vápníku a hořčíku je 2:5) a používá se proto při různých urologických onemocnění a při léčbě ledvinových kamenů.

Ambrožův pramen

Ambrožovy prameny byly pojmenovány podle opata tepelského kláštera Jeronýma Ambrože. Prameny vyvěrají nad Společenským domem Casino.

Tento pramen tvoří tři vývěry podobného chemického složení. Jedná se o slabě mineralizované železnaté kyselky, využívané pro vysoký obsah železa u některých forem chudokrevnosti a pro svůj diuretický účinek také při onemocnění močových cest, zejména při lithiáze.

Balbínův pramen

Balbínův pramen byl objeven v ložisku rašeliny, nyní vyveden v centru Mariánských Lázní u sousoší monarchů.

Má diuretický účinek, je silně železitý. Používá při léčbě obezitykrevního oběhu, chudokrevnostiprospívá srdci. Vhodný také ke koupelím a využíván jako stolní voda.